HVDM Vastgoed en Beheer
innovatief, objectief,discreet en onafhankelijk.
Home      Onderhoud & Beheer

 

 

                                                      HVDM Vastgoed  &  Beheer  

                                                                                                                                   

                                             Wij werken voor Private & Publieke sector
 
                                    Een totaalconcept voor beheer/onderhoud en meer
                 
 
Beheer & onderhoud van A tot Z gerelateerd aan uw 

Vastgoedportefeuille   

Onderhoud en Beheer van Onroerendgoed
Bouw en projectbegeleiding en ontwikkeling                                                               
Renovatie,Bouwkundigekeuringen & Inspecties 
Energiemanagement  
Legionellabeheer
Domotica
Telematica en I.C.T. toepassingen
Verpleeg & Zorgoproep toepassingen 
Veiligheid & alarmering 
 
  
Denkt u ook wel eens, wat heb ik vandaag gedaan?
Komt u ook wel eens tot de conclusie dat uw werk er bij
inschiet?
Bent u ook van mening dat uw core business meer aandacht
verdient?
 

Contact :  info@hvdmvastgoedbeheer.nl                                                                                                                         

                   

   

   

   
Beheer
 
Commercieel beheer
bullet Sturen, begeleiden en controleren van promotionele activiteiten.
bullet Advies en begeleiding verhuurcampagnes.
bullet Huurprijsvaststelling.
bullet Advies en begeleiding bij het voeren van huur- en contractonderhandelingen.
bullet Advies en begeleiding bij het opstellen van huur contracten.
bullet Onderhouden van de relatie met huurders, gebruikers en belangenverenigingen.
bullet Toezicht op de correcte naleving van de huurvoorwaarden.
bullet Signaleren van en adviseren omtrent marktontwikkelingen en tendensen ten aanzien van de markt- en financiële positie van het 
   gebouw.
bullet Behandelen van huuropzeggingen.
 
Technisch beheer
bullet Verrichten van inspectie bij mutatie en vastleggen van schade.
bullet Verrichten van inspectie bij klachten.
bullet Verrichten van periodieke en preventieve inspecties.
bullet Afhandeling van klachtenonderhoud.
bullet Opstellen van jaar- en meerjaren begroting.
bullet Uitbrengen van onderhoudsvoorstellen.
bullet Offerteaanvragen, opdrachtverstrekking en controle op de uitvoering van onderhoudsvoorstellen.
bullet Controle van ingediende nota’s.
bullet Verzorgen van oplevering en toezicht houden op garantieverplichtingen.
bullet Afsluiten en marktconform houden van onderhoudscontracten.
bullet Toezicht houden op goede uitvoering van de onderhoudscontracten.
bullet Energiemanagement/duurzaam energiebeheer en bezuinigingen
 
Administratief beheer
bullet Incasseren van huren en bijkomende financiële handelingen.
bullet Bewaken van betalingen en achterstanden.
bullet Verzorgen van huurverhogingen en jaarlijkse berichtgeving in dezen.
bullet Verrichten van betalingen.
bullet Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden.
bullet Periodieke verzorgen van administratie afrekening.
bullet Verzending van huurfacturen.